ANTISTRESS BEHANDLING

när livet snurrar för fort

Antistressbehandling. När det blir det för mycket!
Stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa.
Man hör ofta att det är skillnad på positiv och negativ stress men rent fysiologiskt är det faktiskt inte det.

Däremot är den positiva stressen oftast kortvarig, orsaken till den försvinner snabbt och stressen hinner inte ställa till någon skada i kroppen.
Orsaken till den negativa stressen finns oftast kvar länge och kan leda till kronisk stress. Kroppen befinner sej i ständigt beredskapsläge, vilket skapar obalanser i kroppen. Det leder till en ökad mängd stresshormoner medan produktionen av ”må bra” och ”lugn och ro” hormonerna, bl.a. serotonin, oxytosin och dopamin, hämmas.
I början förnekar man ofta att man är för stressad, man har dålig probleminsikt. Förstår inte att man har ett problem, att ens livsstil är en tickande bomb. Man undviker att ta in information. Eventuellt får man kommentarer av familjen om sin otålighet, ilska, ”onärvaro” mm. En hopplös, men trygg, situation. Första medvetna symptomen är ofta trötthet, sömnproblem, lättirriterad, smärta som kommer och går, ofta förkyld, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och en känsla av tomhet. I förlängningen kan stress leda till allvarligare sjukdomar och utmattning/utbrändhet.
Antistressbehandlingen är en underbart avslappnande behandling som nästan kan verka lite för enkel o kanske lite för ”flummig” för att fungera. Den skapar en energi- och neurologisk balansering i kroppen vilket gör att du går ner i varv och lättare kan se vad som orsakar dina problem och få kraft och kunskap att ta itu med dem.
Behandlingen har sitt ursprung i QINOpraktiken, som i sin tur är en blandning mellan osteopati, kraniosacralterapi och kinesologi.

Även känslan av att inte leva sitt liv så som man verkligen vill kan vara stressande.  
Känns det som om du sitter fast? Att du inte riktigt kommer vidare?
Skillnade mellan antistressbehandling och coaching kan vara hårfin. Du behöver inte veta vad du behöver när du bokar tid, vi kommer att upptäcka det.
Coaching innebär enkelt uttryckt att transportera någon från där han/hon är idag till dit han/hon önskar. Vad är du idag och vart vill du komma? Vilka hinder/ motstånd finns det på vägen? Allt vad vi behöver finns i kroppen men döljs ofta av gamla vanor, invanda tankemönster och olika rädslor för förändringar. Många gånger kan vi behöva lite hjälp på vägen för att tydligare se alla våra möjligheter och aktivt ta beslut över våra tankar, ord och handlingar. Inga problem eller funderingar är för små för coachning!

Den person du är idag är ett resultat av de tankar och handlingar du gjort i ditt liv.
Vad händer om du fortsätter de tankar och handlingar du haft hittills i ytterligare 5 år?


Länk till prislista
 
Antistressterapi: utbildad på Svenska QINOpraktikskolan, Stockholm 2010-2011
Coaching: utbildad på Axelsons gymnastiska institut, Stockholm 2009

När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar.
Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad Anti stressbehandling muskelvården halmstad
Jag har mist min mamma efter en jobbig sjukdomsperiod. Ett par veckor innan hennes bortgång fick jag en antistressbehandling. 
Jag trodde aldrig att den skulle ge en sådan effekt! Fortfarande var situationen väldigt jobbig men efter behandling fick jag ny energi att hantera den på och orkade finnas för mamma under hennes sista tid  
Marie Lundin
                                                                                                 Klackerups förskola    Klackerups försko                                                                  
Välkommen till Anette på Muskelvården i Halmstad