MEDICINSK YOGA

kundaliniyogans "lillasyster"

Medicinsk yoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som började utvecklas 1998 av Göran Boll. Denna yogaform forskas det mycket på och den har nått ut stort inom svensk skolmedicin. Medicinsk yoga har sitt ursprung i kundaliniyogan och passet är uppbyggt på samma sätt som ett kundalini-yogapass med intoning, uppvärmning, en kriya, dvs olika rörelser som vi gör i en förutbestämd ordning och tid (oftast 1-3 minuter)  för att uppnå ett specifikt, önskat resultat, en längre vila och därefter meditiation. Vi avslutar yogan med att tona ut. medicinsk yoga mediyoga sense of shanti muskelvården halmstad
I passet ingår även andningsövningar och ofta något mantra. Medicinsk yoga är ofta lite lugnare än kundaliniyoga, och den långa vilan på slutet är längre. Kriyan i medicinsk yoga kan även anpassas efter deltagarna på ett friare sätt än i kundaliniyogan.medicinsk yoga mediyoga sense of shanti muskelvården halmstad medicinsk yoga mediyoga sense of shanti muskelvården 
Då jag inte har medicinsk yoga på en fast tid kan du som saknar den absolut gå på kundaliniyogan istället! Skillnaden ligger främst i att utbildningen till kundaliniyogalärare är betydligt längre och mer omfattande.medicinsk yoga mediyoga sense of shanti muskelvården halmstad medicinsk yoga mediyoga sense of shanti muskelvården halmstad halmstad

Utbildad av Ulrika Berglind på Yogakraft, Båstad, 2016

Antingen du tror att du kan, eller inte, så får du rätt!


Söker du medicinsk / medi yoga? Välj kundaliniyoga!
Skillnaden ligger främst i att utbildningen till kundaliniyogalärare är betydligt
längre och mer omfattande
Välkommen till Anette på Muskelvården och Sense of Shanti i Halmstad